Palvelupolku,
miten se auttoi
case yritystämme?

Palvelupolku on kokonaisuus, joka kiteyttää yrityksen asiakaskokemuksen eri vaiheet, kanavat, fiilikset ja sen, miten näitä kaikkia mitataan. Palvelupolku auttaa yritystä markkinoinnin lisäksi laaduntarkkailussa.

Miksi palvelupolku
auttaa?

Palvelupolun tärkein tehtävä on selkiyttää asiakkaan matkaa yrityksen asiakkuudessa, jotta oikealla hetkellä osataan tehdä oikeita asioita ja mitata toimenpiteitten onnistumista.

Sen perusteella kohderyhmän palveleminen helpottuu ja kehittyy.

Se on strategisesti tärkeä työkalu joka edesauttaa asiakaskokemuksen kehittämistä myös markkinointi-konsultoinnin jälkeen.

Case yrityksellämme palvelupolun avaaminen tarkoitti sitä, että abstrakti työskentely myynnin parissa selkeytyi ja myyjän oli helpompi hahmottaa mikä tuottaa yritykselle liidejä ja hän muistaa paremmin mm. jälkimarkkinoinnin ja lisämyynnin tilanteet.

Markkinointi puolestaan avasi itselleen tukipisteitä, joiden avulla se saattoi suoriutua entistä paremmin arkityöstään ja kehittää viestintää tehokkaammaksi.


Palvelupolun myötä, yrityksen myynti sai selkeän työkalun asiakassuhteiden hoitamiseen. Markkinointi puolestaan kykeni paremmin suunnittelemaan
ja houkuttelemaan laadukkaita liidejä myyjille.

© Copyright 2019 Design V.A. - All Rights Reserved.