Mitä sitten tehdään?

Kun yrityksellä on selvät sävelet siitä, kenelle tuotetta tai palvelua myydään ja miten asiakkaan matka yrityksessä etenee, on aika kutsua asiakkaita kulkemaan tuo matka."Hihat ylös ja töihin."

Case yrityksessämme markkinoinnin toimenpiteitten muokkaaminen yhdessä keskusteltujen periaatteitten mukaan aloitettiin heti projektin loputtua.

Yritys aktivoitui kanavassa, jossa he halusivat tavoiteasiakastaan puhutella. Yrityksen kasvu-ura jatkuu edellisvuosien tapaan reiluna ja tulevaisuus näyttää mukavalta.

Toimenpiteisiin sisältyi mm. brändi-ilmeen uudistus ja kunnollisen graafisen ohjeiston luonti, jotta näkyvyyden eteen tehtävä työ pysyisi modernina ja houkuttelevana läpi kaikkien kanavien.

01.

Kaikki alkaa tavoitteista.

Toimenpidesuunnitelmassa tarkennetaan markkinoinnin päätarkoitus ja tavoitteet sekä strategiset tavoitteet.

02.

Tärkeimmät yhdessä.

Toimenpidesuunnitelma sisältää näkyvyyttä varten suunnitellun budjetin, toimenpiteiden toteuttamissuunnitelman ja aikataulun sekä määritellyt viestintäkanavat.

03.

Onnistu.

Kun yritys sitoutuu toteuttamaan sille yhdessä parhaaksi katsottuja toimenpiteitä, voidaan markkinoinnin lopullista tehokkuutta arvioida ja kehittää entisestään.


"Älä odota mahdollisuuksia vaan luo niitä."
- Tuntematon

© Copyright 2019 Design V.A. - All Rights Reserved.