Case esimerkki
Kohdemarkkinan suunnittelusta.

Kyseisen Ilmanvaihtoalalla toimivan yrityksen kohdemarkkina oli liian abstrakti sellaisenaan. Yrityksen viestintä pyrki puhuttelemaan sekä kuluttajaa että yrityksiä. Nämä oli erotettava, jotta myynti tehostuisi.

Määritettiin asiakaspersoona kuluttajakaupassa.

Kuluttajan ajatuksenjuoksu oli purettava osiksi. Kuka palvelun ostaa ja miten hän sen maksaa. Oli samaistuttava ostajaan. Mietittiin, keneen yritämme samaistua, kuka hän on, minkä ikäinen ja mikä hänen suhteensa kiinteistöön on. Mietimme mitä hänen pitää tehdä, mitä hän näkee, sanoo, tekee ja kuulee sekä mitä hän ajattelee ja tuntee

  • Luotiin asiakasprofiili kiinteistön kuluttaja-omistajasta
  • Asiakasprofiilille luotiin empatiakartta, jonka avulla mielessä pysyy se, mitä asiakas käy palvelua hankkiessaan läpi
  • Nämä seikat olivat kriittinen osa palvelupolun luomista ja sitä kautta vaikuttivat markkinointitoimenpiteisiin.

Kohdemarkkinan tavoittaminen

Tiedonkeruuvaiheessa asiakasprofiilille selvitettiin tehokkaimmat tavoittamisväylät sekä vaikuttamiskanavat. Näihin kanaviin yrityksen tulisi viestintäänsä keskittää. Koska kyseessä oli palvelutuote, jo tehtyjen referenssien kerääminen oli yksi tärkeä osa luottamuksen synnyttämisessä ostajaan verkon yli.

89 457

Maakunnassa
 potentiaalisia asiakkaita

1960 -1980

Kiinteistöjen Rakennusvuosi, valtaosa ei peruskorjattua.

37%

Mahdollisesta asiakas​kunnasta viihtyy mieluiten youtubessa.

© Copyright 2019 Design V.A. - All Rights Reserved.